Maak een gratis account aan of log in

Dit is vooral gunstig bij totalen als 16 of 15 tegen een 10 of een Aas in de bank. Als de 17 is bereikt, worden de punten van de croupier met die van de speler vergeleken. Spelregels bowlen Maten en afmetngen, strikes en spares. The Dude The Big Lebowski. Heerlijk spel om in de nachtdienst te spelen. Three of a kind Drie gelijkwaardige kaarten, in dit geval drie koningen. Als alle spelers hebben gepast, deelt de croupier kaarten voor zichzelf.

Speel hier nu gratis Blackjack!

Spelverloop

Wij hopen u in ieder geval op weg te helpen met informatie en mogelijkheden op het gebied van bowling. Elke bowlingpartij bestaat uit tien beurten frames per speler. Men krijgt per frame 2 beurten om alle pins om te gooien.

Elke pin is 1 punt waard, maar er zijn bonuspunten te verdienen als je een strike of een spare haalt. Als bij de eerste worp alle pins om worden gegooid heeft die speler een strike gegooid en stopt de beurt direct.

Als alle pins in 2 worpen omvallen heeft men een spare gegooid. Als een speler in twee worpen niet alle 10 de pins omkrijgt spreek je van een open frame. Als men in het 10e frame een spare gooit krijgt een speler nog een extra worp om de bonuspunten uit de laatste frame te kunnen verzilveren. Een speler die in de laatste frame een strike heeft gegooid krijgt nog 2 extra worpen. Degene met de meeste punten na 10 frames en eventuele bonuspunten heeft gewonnen.

Bij bowling is het de bedoeling om met een bal op een baan van kunststof of hout de 10 kegels, ook wel pins genoemd, aan de andere kant van de baan om te gooien met een zogenaamde bowlingbal. De puntentelling bij bowling gaat tegenwoordig bijna overal automatisch, maar werkt als volgt. Als je een strike gooit, dan heb je 10 punten verdiend, maar daarbij worden nog de eerste twee volgende beurten als bonus bij opgetelt.

En omdat na een strike de pins om zijn is de beurt om en tellen deze punten pas mee bij je volgende beurt. Gooi je daarna een 'open frame' door bijvoorbeeld eerst 6 en dan 3 pins om te gooien, heb je in frame 1 een extra score van 9 punten. In het geval dat je na een eerste strike weer een strike gooit, dan zal de tweede bonusgooi pas in de derde frame plaatsvinden. Hierbij geldt de Aas als 11, tenzij daarmee de 21 wordt overschreden.

Als de 17 is bereikt, worden de punten van de croupier met die van de speler vergeleken. Heeft de speler meer, wint de speler eenmaal de inzet. Is de stand gelijk, blijft de inzet staan. Heeft de speler minder punten, verliest de speler de inzet aan de croupier. Afhankelijk van de spelsituatie kan je tijdens het spel je inzet verdubbelen, je kaarten splitsen of je inzet verzekeren Verdubbelen double: In Europa is deze optie alleen beschikbaar indien met de in eerste instantie gedeelde twee kaarten een puntentotaal is gehaald van 9, 10 of Maar omdat men een totaal van 9,10 of 11 moet hebben telt een dubbel van A,8 waar een 2 op valt als 11, niet als Door te verdubbelen wordt je inzet verdubbeld en krijg je nog slechts 1 kaart van de dealer.

Deze laatste kaart wordt 90 graden gedraaid ten opzichte van de eerste twee neergelegd. In Amerika is het vaak toegestaan iedere twee kaarten te dubbelen double any two cards. Hier is het voordelig handen als A,7 tegen een kleine kaart in de bank verdubbelen. Na splitsen wordt eenzelfde inzet bij de tweede kaart geplaatst. Iedere afzonderlijke inzet hoort dan bij de afzonderlijke kaarten. De beide kaarten worden vanaf dan gespeeld als twee aparte spelen.

Wanneer men twee azen splitst dan ontvangt men slechts 1 aanvullende kaart. Als dit weer een Aas is, mag men meestal nogmaals splitsen, maar soms is dit niet toegestaan, dit is erg vervelend, omdat men dan met 12 blijft zitten. Soms mag men meerdere kaarten op een gesplitste Aas kopen, op voorwaarde dat het Aas als 11 geteld moet worden; A,5,6 geldt dan als 22 en men heeft dan dus verloren.

Splitsen maakt het krijgen van blackjack overigens onmogelijk, een blackjack-combinatie telt hier gewoon voor 21 punten. Sommige casino's staan hersplitsen van een derde, vierde paar enzovoort toe, andere niet, of maar tot een bepaald aantal; meestal 4 handen. Meestal mag men na een splits ook dubbelen, maar sommige casino's staan dubbelen na splitsen niet toe.

Insurance houdt in dat er een extra inzet wordt geplaatst op de insurance-lijn ter hoogte van de helft van de oorspronkelijke inzet. Een klein beetje is voldoende en de stenen verspreiden dit gelijkmatig na een paar keer gooien. Hieronder een aantal officiele regels die van toepassing zijn, maar waar recreatief vaak van wordt afgeweken zijn:. Zoals eerder al aangegeven zijn er 4 poorten, met elke een andere waarde. Aan de linker buitenkant zit de poort met nummer 2, links midden nummer 3, rechts midden nummer 4, en aan de rechter buitenkant nummer 1.

Deze nummers komen overeen met het aantal punten wat kan worden behaald in de betreffende poort. De basis van de puntentelling is dat er na de 3 beurten wordt gekeken hoeveel stenen schijven er in elk van de vakken aanwezig zijn. Zit er in elk vak 1 steen, dan krijg je 20 punten. Bij twee stenen in elk vak ontvang je 40 punten, 3 schijven 60, etcetera. Als het aantal in de vakken niet meer compleet is dus niet meer in elk vak een gelijk aantal stenen , dan worden de afzonderlijke punten in de bak bij de eerder opgetelde twintigtallen opgeteld.

Heb je in de 2 een aantal van 6 stenen gegooid, in de 3 een aantal van 4 stenen, en in zowel de 4 als de 1 een aantal van 5 stenen, dan telt de score als volgt: Het totaal aantal punten komt hiermee op Naast deze maximale score is er tevens nog een bonus te verdienen. Als alle stenen namelijk gescoord zijn in de eerste ronde, dan krijgt de speler 2 extra stenen om mee te scoren. Zijn alle stenen in de 2e beurt weggespeeld, dan krijgt men maar 1 extra steen om mee te scoren.

Sport en spelen Hiernaast een verzameling van opvallende, interessante of nuttige berichten over sport, sportnieuws en evenementen. Sport en Spelen overzicht van belangrijke organisaties. Wilt u ook hier op de kaart komen te staan?

Navigatiemenu

Leave a Reply